Wegvallen gewasbeschermingsmiddelen biedt ook kansen

Veel akkerbouwers maken zich zorgen over het wegvallen van cruciale gewasbeschermingsmidddelen in de aardappelteelt zonder dat daar goede alternatieven tegenover staan.

Veel akkerbouwers maken zich zorgen over het wegvallen van cruciale gewasbeschermingsmidddelen in de aardappelteelt zonder dat daar goede alternatieven tegenover staan. Het verdwijnen van neonics en Reglone in de pootaardappelteelt zijn hiervan prangende voorbeelden. In de consumptieaardappelteelt gaat het om onder meer chloorprofam in de bewaring en mocap bij de start van de teelt die uit de gereedschapskist wegvallen. Is het wegvallen van deze middelen nu een kans of bedreiging voor de aardappelteelt?

 

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!