Duurzame aardappel: onzin of kans?

Duurzaamheid is ‘hot’. Terwijl ik dit schrijf is het bijna 20 graden in februari en de opwarming van de aarde lijkt letterlijk voelbaar.

Duurzaamheid is ‘hot’. Terwijl ik dit schrijf is het bijna 20 graden in februari en de opwarming van de aarde lijkt letterlijk voelbaar. Je hoeft geen klimaatdrammer te zijn om te beseffen dat aandacht voor klimaatverandering nodig is. De broeikasgasemissies zijn te hoog en grotere weersextremen vragen aanpassing van teelten, beter bodembeheer, slimme wateropvang.

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!