Was landbouw maar eens luchtvaart

“Natuur en landschap moeten onderdeel zijn van kringlooplandbouw”, las ik laatst op Twitter.

“Natuur en landschap moeten onderdeel zijn van kringlooplandbouw”, las ik laatst op Twitter. Gedoeld werd op de visie van het Ministerie van LNV over Kringlooplandbouw. Op zichzelf is het goed dat het ministerie een richting aangeeft voor de lange termijn.

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier!