De toekomst van de aardappel is robuust

De Europese Commissie legt met haar Farm to Fork Strategy ambitieuze plannen neer:

De Europese Commissie legt met haar Farm to Fork Strategy ambitieuze plannen neer: een 50 procent reductie in pesticidegebruik en 25 procent biologisch areaal in 2030. De komende jaren zal de druk op het gewasbeschermingmiddelenpakket in de aardappelteelt hoog worden.

 

Niels Heining
Projectleider Bionext