Sterk houden

Enkele weken terug mocht ik namens de NAO tijdens een online-bijeenkomst in drie sessies 27 keurmeesters toespreken.

Enkele weken terug mocht ik namens de NAO tijdens een online-bijeenkomst in drie sessies 27 keurmeesters toespreken. Zij werden beëdigd door de Branche Organisatie Akkerbouw. Aan onze ketenbelangenvereniging hebben deze keurmeesters gezworen, dan wel verklaard, dat zij binnen hun werkzaamheden zorgvuldig zullen handelen, hun opdrachten plichtsgetrouw zullen volbrengen en van niemand geschenken zullen aannemen.

 

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier!