Kruislings poten geeft meer knollen in de maat

Al in 2006 signaleerde de maatschap Durk en Elise Bierma-Modderman uit het Friese Waaxens dat kruislings poten in een rug van 90 centimeter 10 procent meer pootgoedopbrengst in de maat gaf.

Al in 2006 signaleerde de maatschap Durk en Elise Bierma-Modderman uit het Friese Waaxens dat kruislings poten in een rug van 90 centimeter 10 procent meer pootgoedopbrengst in de maat gaf. Dit jaar konden zij hun eenmalige test breder uitrollen dankzij een subsidie van 150.000 euro van het project A7/Westergo en een gedegen driejarige proef opzetten. LTO Noord Projecten verzorgt de coördinatie en de ondernemingen Mechanisatiebedrijf Broekens uit Stiens en aardappelhandelshuis HZPC uit Joure brengen hun kennis en ervaring in.