De T van Teelt

Het onlangs verschenen Aardappelhandboek (ook als Potato Handbook), geschreven door professor Anton Haverkort, omvat in circa zeshonderd bladzijden alle denkbare aspecten die betrekking hebben op de aardappel.

Het onlangs verschenen Aardappelhandboek (ook als Potato Handbook), geschreven door professor Anton Haverkort, omvat in circa zeshonderd bladzijden alle denkbare aspecten die betrekking hebben op de aardappel. Dit betreft dan ook een uniek en nooit eerder zo compleet verschenen naslagwerk over de voedzame knol, bestemd voor iedereen in de wereld die op welke manier dan ook met de aardappel werkt en/of meer hierover te weten wil komen. Om een duidelijke lijn in de indeling van het omvangrijke handboek aan te brengen, heeft Haverkort de formule S_amenleving x P_plant= U_itgangsmateriaal x O_mgeving x T_eelt als leidraad genomen. Hierin zijn alle factoren die op de aardappel betrekking hebben bijeengebracht. Om een kleine indruk te geven van de vele informatie die het Aardappelhandboek te bieden heeft, is in enkele achtereenvolgende uitgaven van Aardappelwereld magazine uit elk hoofdstuk een zeer beknopte weergave in de rubriek Aardappelhandboek geplaatst. Vorige maand kwam hoofdstuk 4 aan bod, dit keer een drietal korte en actuele fragmenten uit het laatste hoofdstuk waarin een leerzame uiteenzetting is beschreven over de hedendaagse en toekomstige toepassingen van big data in de sector.

 

 

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor een abonnement op Aardappelwereld magazine!